LEGO版“玉兔号”月球车模型

    “玉兔号”是中国首辆月球车。它设计质量140千克,能源为太阳能,能够耐受月球表面真空、强辐射、摄氏零下180度到零...

6 4 19K

Robin

2015-05-31 00:55发布


Robin

上海,徐汇 公务员

LEGO爱好者 

  关注 私信

作品推荐


访问数: 23511